Dijital Dönüşüm

İş Zekası (Business Intelligence), çeşitli veri kaynaklarından toplanan verileri işleyerek daha anlamlı ve kullanışlı hale getirmenizi sağlayan süreçler, yöntemler ve teknolojiler bütünüdür. İş Zekası, büyük miktarda verileri işleyerek veriye dayalı stratejik kararlar almanıza yardımcı olur. Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak amacıyla tüm düzey ve işlevlerdeki teknolojilerin, süreçlerin, yetkinliklerin, kültürün ve müşteri deneyimlerinin çağın gerektirdiği dijital teknolojilere adaptasyon sürecidir.

Dijital Dönüşümün Faydaları nelerdir?

· Dijital dönüşüm sayesinde karlılık ve hız artar.
· Çağın gerektirdiği yeni kanallar üzerinden mevcut ve yeni müşterilere kolayca erişim sağlanır.
· Bilgiye erişim ve departmanlar arası bilgi akışı çok hızlı olacağı için verimlilik artar.
· Kağıt, posta ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar.
· Rutin işler otomatikleştirilerek personel daha yaratıcı işlerde değerlendirilir.
· Zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlanır.
· Dijital arşivleme sayesinde her dokümana saniyeler içerisinde erişim sağlanır.