KVKK Uyum Hizmetleri

  • KVKK Veri Envanteri ve Danışmanlık
  • KVKK Risk Değerlendirme
  • KVKK Teknik Uyum
  • Çerez (Cookie) Açık Rıza Yönetimi

Sık Sorulan Sorular SSS

Sıkça sorulan sorular ile tüm sorularınızın cevapları burada.
Aradığınızı bulamadınız mı? Bizimle iletişime geçin.

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. * * Anonim Şirketlerde Şirket ve Şirket’in Yönetim Kurulu, LTD. Şirketlerde müdürler, Kanun hükümlerinin uygulanmasından sorumludur.

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Şirket’in muhasebecisi, verilerini tutan bulut bilişim firması, anketörleri, çağrı merkezi firması, Şirket’in satış ekipleri vb.

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur.

İş Zekası (Business Intelligence), çeşitli veri kaynaklarından toplanan verileri işleyerek daha anlamlı ve kullanışlı hale getirmenizi sağlayan süreçler, yöntemler ve teknolojiler bütünüdür. İş Zekası, büyük miktarda verileri işleyerek veriye dayalı stratejik kararlar almanıza yardımcı olur.

• İşletmenizi anlamanıza yardımcı olur.

• Veriyi bilgiye dönüştürerek gerçek zamanlı analiz yapmanızı, böylece veriye dayalı hızlı ve doğru kararlar almanızı sağlar.

• Sahip olduğunuz veriyi ve birikimi organizasyonunuzdaki tüm birimlerle ve çalışanlarla anlaşılır bir şekilde, kolayca paylaşmanızı sağlar.

• İş süreçlerini optimize eder.

• Rekabette avantaj getirir.

• Müşterilerinizin tüketim davranışlarını anlamanıza yardım eder.

• Veri toplama, dönüştürme ve depolama

• Veri ambarı oluşturma

• Veri modeli oluşturma

• Rapor, dashboard ve analizler

• Veriye dayalı karar alma ve aksiyon

Belli başlı İş Zekası çözümlerinin arasında günümüzde en popüler uygulamaların Power BI, Qlik Sense ve Tableau olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut ürünlerin fonksiyonalitesi de her geçen gün artmakla birlikte her geçen gün yeni çözümler eklenmektedir.

7 Nisan 2016 yılında resmî gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verinin Korunması Kanunu kapsamında kişilerin kanun hakkında genel bilgilendirilmesi, hukuka aykırı veri işlemenin önlenmesi ve verilerin paylaşımı gibi konular hakkında farkındalık eğitiminin verilmesi önem arz etmektedir. Yapılacak bu eğitim güncel bilgiler ışığında periyodik şekilde yapılması gerekmektedir.

Şirketlerdeki çalışanların farkındalığını arttırmak ve idari tedbirlerin de yerine getirilmesi bakımından da gerekmektedir

• 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanununun amaç ve kapsamı

• Tanımlar ve ilgili terimler

• Kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları

•Veri sorumlu ve Veri İşleyen kimdir? Yükümlülükleri nedir?

• İrtibat kişisinin sorumluluk nedir?

• VERBİS nedir?

• Verileri işleme kriterler nelerdir?

• Veri silme, yok etme, anonimleştirme süreçleri

• Kişisel verilerin yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılması

• İlgili kişilerin hak ve yükümlülükleri nelerdir?

• Kanunda yer alan yaptırımlar (suçlar ve kabahatler)

• Kişisel Veri Envanteri Nedir? Nasıl hazırlanır?

• KVKK’ya uyum için alınması gerekli idari ve teknik tedbirler nelerdir?

• KVKK Risk Değerlendirme nedir?

• KVKK Denetim süreçleri

Dijital dönüşüm, değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak amacıyla tüm düzey ve işlevlerdeki teknolojilerin, süreçlerin, yetkinliklerin, kültürün ve müşteri deneyimlerinin çağın gerektirdiği dijital teknolojilere adaptasyon sürecidir.

• Dijital dönüşüm sayesinde karlılık ve hız artar.

• Çağın gerektirdiği yeni kanallar üzerinden mevcut ve yeni müşterilere kolayca erişim sağlanır.

• Bilgiye erişim ve departmanlar arası bilgi akışı çok hızlı olacağı için verimlilik artar.

• Kağıt, posta ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar.

• Rutin işler otomatikleştirilerek personel daha yaratıcı işlerde değerlendirilir.

• Zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlanır.

• Dijital arşivleme sayesinde her dokümana saniyeler içerisinde erişim sağlanır.

Şirketlerin bir dijital dönüşüm stratejisi geliştirebilmeleri ve süreç, teknoloji, yetkinlik ve kültür gibi alanlarda entegrasyon sağlayabilmeleri için bir dijital dönüşüm yol haritasına ihtiyaçları vardır. DataSpool, Dijital Dönüşüm süreçlerinde müşterilerine teknoloji danışmanlığı yaparak, çağın gerektirdiği dijital çözüm alternatiflerini müşterilerine sunar, iş süreçlerinin gelişimine ve doğru stratejiler belirlemesine yardımcı olur.

BLOG BLOG

Siber Saldırılara Karşı Yeterince Farkındalığımız Var mı?

Günümüzde ne tür siber saldırılara maruz kalabiliriz, siber saldırılara karşı farkındalığımız yeterli mi? Gerekli önlemleri...

KVKK Uyum Süreci Çalışmalarının Faydaları

KVKK/GDPR kanunlarının ve uyum sürecinin, verisi işlenen ilgili kişilerin haklarının korunması...

Kişisel Verileri Koruma Kanunlarına Uyum

Bilişim teknolojilerinin kulllanımının da etkisiyle veri işleme faaliyetleri her geçen gün...

KURUCULAR DATASPOOL

Mustafa Tekdemir
Kurucu