KVKK Uyum Süreci Çalışmalarının Faydaları

KVKK uyum sürecinin, verisi işlenen ilgili kişilerin haklarının korunması açısından getirmiş olduğu fayda açıktır.

Firmalar açısından bakacak olursak, kanuna uyum zorunlu olmakla birlikte sürece uyum çalışmaları firmalara, şirketin büyüklüğüne göre, bir maliyet getirecektir. Bunun yanısıra, bir çok açıdan kurumlara faydası olacaktır. Bu faydalardan bazıları aşağıdaki gibidir:

• Şirketin iş süreçlerinin çıkarılması ve disipline edilmesi
• Şirket yetki matrislerinin düzenlenmesi
• Dijital dönüşümün hızlanması
• Rekabet gücünün artması, müşteri ve çalışan memnuniyeti
• Oluşabilecek kişisel veri ihlallerine önlem alınarak şirketin itibarının korunması
• Kişisel veri ihlali durumunda kanunun öngördüğü idari ve para cezalarının önlenmesi
• Risk analizleri yapılarak güvenlik açıklarının ortaya çıkarılması ve önlemlerin alınması
• Alınan teknik ve idari önlemler her ne kadar verisi işlenen kişiler için olduğu gibi gözükse de, şirketin altyapısı güçlendirilerek alınan önlemler, kurumun tüm ticari verileri için de koruma sağlayacaktır.