Hizmetler

KVKK Uyum Danışmanlığı

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”, şirketler üzerinde birçok yükümlülük doğurmuştur. Kanun, şirketlerin organizasyonel, süreçsel, hukuksal ve teknolojik anlamda etkilenmelerine sebep olmuştur. Kişisel verinin işlenmesi, korunması ve imha edilmesi gibi birçok süreci şirketler, iş süreçlerine dahil etmişlerdir. Uyum süreci, farklı sektöre ait şirketlere farklı etkiler yaratmıştır. Şirketlerin tabi oldukları diğer kanunlar ve düzenleyici kurumların varlığı süreçte önemli bir etken haline gelmiştir. Şirketinizde KVKK uyum süreçlerini gerçekleştirmek ve daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

İş Zekası

DataSpool, İş Zekası projelerinde uçtan uca analiz, modelleme, analitik, operasyonel, self-service raporlama, dashboard geliştirmeleri konularında danışmanlık vermektedir.

Dijital Dönüşüm Süreç Danışmanlığı

DataSpool, Dijital Dönüşüm süreçlerinde müşterilerine teknoloji danışmanlığı yaparak, çağın gerektirdiği dijital çözüm alternatiflerini müşterilerine sunar, iş süreçlerinin gelişimine ve doğru stratejiler belirlemesine yardımcı olur. İşletmenin dijitalleşme seviyesinin tespit edilmesi, dijital dönüşüm için gerekli strateji ve yol haritasının belirlenmesi, ihtiyaçlara yönelik projelerin önerilmesi bu hizmetin kapsamını oluşturmaktadır.